Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb na webových stránkách www.expectogames.cz

Tyto obchodní podmínky se týkají prodeje zboží a služeb na webových stránkách www.expectogames.cz společností Expecto Games s.r.o. se sídlem Brožíkova 49/11, 63800 Brno, IČ: 29248370, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 119742/KSBR (dále jen Expecto Games). Pro kontakt se společností slouží e-mail info@expectogames.cz nebo telefonní číslo +420728711994.

2. Tyto podmínky platí pro všechny, kteří nakupují prostřednictvím stránek www.expectogames.cz. Obchod probíhá prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.expectogames.cz v českém jazyce. V případě změny obchodních podmínek jsou pro váš nákup platné obchodní podmínky, které byly platné k datu Vašeho nákupu.

3. Na stránkách www.expectogames.cz najdete veškeré aktuální informace o službě či zboží, ceny včetně DPH a všech dalších souvisejících poplatků. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se kterékoliv z prezentovaných služeb.

4. Objednávky lze provádět bez předchozí registrace na stránkách www.expectogames.cz vyplněním objednávkového formuláře. Při objednávce vyplňujte všechny údaje pravdivě a správně. Změní-li se Vaše údaje, ihned nás o tom prosím informujte.

5. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednat“. Neprodleně po  obdržení objednávky bude zaslán potvrzující e-mail na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V tu chvíli je uzavřena kupní smlouva a objednávka je platná a závazná. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není volně přístupná.

6. V případě potřeby dodatečného potvrzení či doplnění údajů bude společnost Expecto Games kontaktovat kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávce. Náklady spojené s nakupováním na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) nejsou společností Expecto games hrazeny.

7. Cenu objednávky a případné náklady spojení s dodáním jednorázové služby (např. poštovné a balné) lze uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány nebo QR kódu (preferovaný způsob), nebo přímou platbou pomocí elektronického rozhraní podporované banky. Platba je uznána v okamžiku schválení online platebním terminálem Pays. Po obdržení platby Vám zašleme objednané zboží a vystavíme daňový doklad. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a předá jej v okamžiku poskytnutí služby uvedené v objednávkovém formuláři.

8. Objednávku provedenou prostřednictvím internetového obchodu www.expectogames.cz může kupující zrušit bez udání důvodu (nevztahuje se na zboží nebo služby upravené na míru nebo podléhající jiné smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím). Žádost a zrušení objednávky zašlete emailem na adresu info@expectogames.cz nebo adresu uvedenou v odstavci 1 těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

9. Od nákupu zboží doručovaného kupujícímu doručovací službou může kupující odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující. Společnost Expecto Games poté do 14 dnů od převzetí vráceného zboží vrátí částku kupujícímu stejným způsobem, jakým byla přijata.

10. Od nákupu služby (registrační poplatek za hru) a digitálního obsahu (online hra a
další digitální publikace a produkty) nelze odstoupit. 11. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Registrováním uživatele/hráčského týmu na stránkách www.expectogames.cz souhlasí uživatel:
● se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem
umožnění hry,
● s marketingovou komunikací v podobě zasílání novinek o hrách společnosti Expecto Games na uvedený mail,
● s poskytnutím osobních údajů (jméno, email) partnerovi hry, pokud je tato skutečnost v profilu konkrétní hry zmíněna.
● zasílání marketingových e-mailů lze kdykoliv odhlásit po přihlášení do uživatelského účtu.

13. Cookies, která se uloží na Vašem počítači, umožní, abychom Vám nabídli to nejlepší pro vaši spokojenost. Používání cookies se dá kdykoli deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči – v takovém případě však nedokážeme zaručit, že elektronický obchod bude plně fungovat.

14. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Dle českého práva bychom také řešili vzájemné soudní spory.

15. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14. 2. 2023 Brno